15.08.2010.

TAJNA VLADARSKOG ZANATA
                                                                            
TREĆI DEO

                 

Piše:Ivona Živkovć

 

KABALA KAO PRINCIP STVARANJA GLOBALNE ILUZIJE

Nesumnjivo je da su sledbenici vavilonskih iluzionista, proroka i alhemičara, odnosno,  učenici ove škole u dugom periodu svojih prevara i manipulacija koje su im donosile sve veću materijalnu dobit, koristili fenomen vere – koja u suštini kod ljudi predstavlja usavršeni i na najviši nivo podignuti urodjeni psihološki matriks po kome svaka jedinka u nekoj zajednici nastoji da nađe svoje mesto kao koristan član koji će se u svom ponašanju potpuno uklopiti u sistem funkcionisanja čitave zajednice.


Kada ovaj urodjeni princip usaglešenog ponašanja odnosno  težnja za oponašanjem  modela koji služi kao uzor (kod ljudi kult) ne bi postojao, bakterije ne bi formirale kolonije, ćelije se ne bi diferencirale po tačno određenom matriksu  i slagale u tkiva, ljudi kao složena bića ne bi mogli da funkcionišu kao moćna društvena zajednica. A rekli smo već da je najmoćnija sila na Zemlji danas organizovana ljudska zajednica. Njen osnovni element je um, kao nasloženiji organ jedinke, koji ima, ne samo fantastičan kapacitet pamćenja i razmišljanja, već je u stanju da izgradi veoma savršen sistem komunikacije među jedinkma. Pomoću ovog komunikacionog sistema koji ostaje kao zapis i nakon fizičke smrti jedinke ili čitave zajednice, ljudski um praktično može da živi večno ili bar dok postoje tragovi (informacije) koji funkcionišu kao njegovi prenosioci. Dakle, ono što ljude pokreće je - verovanje da se određenim ponašanjem uključuje u neki , za jedinku i zajednicu, koristan sistem.

Da ceo sistem funkcioniše tako da dobit ima samo mala skupina u Vrhovnom Bratstvu učinjeno je prostim stvaranjem iluzije o postojanju Bog Stvoritelja. Ovaj pojam je tako uobličen kao kult, i vremenom je dobio svoj lik, svoju volju, svoj gnev, svoje zahteve i umnožavao se onoliko koliko je to bilo potrebno iluzionistima. Bogovi su počeli da traže materijalna dobra, ljudske živote , žene i decu i životinje, ljutili sei kažnjavali i pretili. Ova iluzija je tako postala neizbrisivi deo ljudske civilizacije i istorije. I danas opstaje jer je ovaj pojam gotovo "impregniran" u svesti ljudske vrste.


Evidentno je da je vavilonski sistem lažnih vrednosti sa svojim trgovačkim i livarskim zakonima i danas prisutan u čitavom svetu, iako je ova drevna civilizacija odavno nepostojeća. I drevni simboli, kultovi, običaji, ali i nemoral i razvrat i sve ono o čemu se u Otkrivenju Jovana Bogoslova opisuje kao Velika Zver sa sedam glava i deset rogova i sedam kruna, koja je strah i trepet za sve na Zemlji i nebesima, danas su tu.


Zanimljivo je da se istovremeno u "Otkrivenju" veliča uloga proroka:
“Blago onome koji čita i onima koji slušaju reči proroštva i drže što je napisno u njemu jer je vreme blizu”.
Dakle, poruka iz Biblije verujućem narodu je da se sa punim poverenjem osloni na reči proroka.

Dakle, da li neko od promućurnijih evropskih vladara koji je otkrio da se pomoću vavilonskih magusa i lihvara može steći ogromno bogatstvo odlučio da ih dovede u Evropu kako bi mu na prevaranstkim poslovima donosili dobit?

Rekli smo već da je politički centar ove pljačkaške "mašinerije" danas u Londonu. Zašto baš u Londonu?

KAKO SU ZAKONI ŠETARA UŠLI U ENGLESKO ZAKONODAVSTVO


Davanje novčanih pozajmica sa kamatom i uzimanje mrtvog zaloga (mortgage) ušlo je i u englesko zakonodavstvo još 1066. kada su se takozvani Normani, koji su se bavili gusarenjem i pljačkama (nazivani još i Vikinzima), počeli useljavati u Francusku i Englesku

Sa sobom su doveli i veliki broj ljudi (robova?), veštih trgovaca, koji su se bavili usurijom i verovatno su bili semiti poreklom iz Persije i Egipta, ali i iz centralne Afrike. U latinskim izvorima se oni pominju kao "Judeos". (Ako ste čitali radove Olge Luković Pjanović "Srbi narod najstariji", shvatate kako je istorija Evrope falsifikovana. Dakle, obratite pažnju kako je slična reč "ljudi" sa "judi", posebno ako je nekim narodima bilo teško da izgovore glas "lj", ili su ga jednostavno prevideli. Pretpostavili smo da su Englezi ove lihvare verovatno počeli vremenom da ih nazivaju skraćeno -juz , kao "jude(os)" koji se bave (j)usurijom (lihvarenjem). Na engleskom "usury" što znači pozajmljivanje novca sa interesom, tj. usur sa kurusrom.

U jednoj pravnoj reviji („The George Town Law Journal“), nalazi se i stari spis pod nazivom: „Delovanje šetara na engleske zakone – zakoni Jevreja (Džuza) postaju zakoni za čitavu zemlju“.
U njemu se kaže da su „Judeosi svojina normanskih i anglosaksonskih kraljeva“. Svojina znači da su robovi. Istorijski je ostalo tako nejasno da li ih je Vilijam Osvajač pozvao da dođu u Englesku (jer su bili vešti u računu), da li im je dozvolio da se tim poslom bave ili su oni jednostavno dovedeni tu kao robovi kako bi se bavili lihvarenjem za nekog trećeg. Iz gore navedenog, najlogičnije je da su dovedeni kao robovi zbog nekih svojih veština i znanja. Tako su ovi vešti trgovci koji su odlično baratali matematikom, zaštićeni posebno smišljenim zakonima tadašnjih normanskih vladara, narodu i nižoj vlasteli počeli da pozajmljuju novac , a uzimali bi vredne zaloge i to pokretnu i nepokretnu imovinu.

Reč „šetar“ (Englezi čitaju šeter), koja se u Bibliji, ne spominje, označava zalog. Po ovim šetar zakonima dozvoljeno je bilo poveriocu da povede parnicu i preuzme svu robu i imovinu dužnika koji nije u stanju da vrati dug.

I to je bio glavni cilj lihvarenja, ne da vrate pozajmljeni novac, već da se dočepaju pravih vrednosti – robova i zemljišta i zlata.

Kako je u to vreme kralj  davao svojim vitezovima zemljišne posede  (feude) na korišćenje u zamenu za služenje u kraljevskoj vojsci, ovi lihvari u početku nisu mogli da kao zalog uzmu tu zemlju, već bi nesolventnim vitezovima samo plenili pokretnu imovinu, što je uključivalo i robove. Judeji (Judi) kao stranci nisu imali pravo na vlasništvo nad zemljištem. Tako Kralj nije bio ugrožen i tolerisao je prisustvo ovih lihvara i njihovih šetar zakona.


Ali, krstaški ratovi koji su usledili mnogo toga su promenili. Feudalci, vitezovi, sve manje su bili voljni da napuštaju svoje feude i svoj biznis, pa su vremenom radije počeli da kralju plaćaju zakup feuda i tako se iskupljivali od služenja u vojsci. Od tog novca kralj je plaćao profesionalne vojnike stalno spremne na akciju.


I šeter zakoni u Engleskoj su vremenom promenjeni pa su feudalci mogli da zalažu i deo zemlje kako bi došli do likvidnih sredstava za plaćanje zakupa kralju. Vremenom su „Judeosii“ sve više insistirali na zemljištu kao zalogu, pa su u jednom trenutku raspolagali ogromnim zemljišnim posedima kao zalogom nad kojim su imali zakonsko pravo. To je vremenom počelo da podriva moć kraljevine, pa bi Judeosi postajali nepoželjni.

Poznatom uredbom „ De Judeismo“ iz 1275. Judejima je zabranjeno da se bave usurijom u Engleskoj, a 1290. izjureni su iz Engleske. Slična sudbina pratila ih je kasnije i u ostalim zemljama Evrope. Ali, NEKO, ko nije imao svoj posed i ko nije bio kralj je shvatio da judeosi i njihova lihvarska veština mogu i njemu biti od koristi. I došao je na ideju da ih koristi na isti način kako su to radili normanski kraljevi. I to je moglo biti neko Bratstvo Magusa koje se instaliralo u proročkoj crkvi.

Tako je suština šetar zakona ostala do danas i poslednjih sto godina je ugrađena praktično u zakonodavstva čitavog sveta. Zalog je i danas suština svake pozajmice. A novokomponovani Judeosi nazvani novim imenom "Jevreji" danas su najmoćnija lihvarska mreža na svetu.

Emitovanje akcija neke kompanije u suštini je davanje zaloga (dela vlasništva nad kompanijom) u zamenu za svež novac. Famozni tajkuni (koji preko noći postaju bogataši), samo su ovlašćeni administratori za sklapanje poslova manjih kompanija koje su istureni delovi  velike korporativne mreže vlastele. Poslovima čitave mreže rukovode - proveite- takozvani Jevreji. Tajkun može biti svako kome oni povere novac kao kapital na upravljanje. I tajkuni sa njime kupuju, kupuju, kupuju... Ali, tajkunski kapital (koji čini isključivo spekulativni novac) može preko noći negde i da nestane i onda pročitamo u novinama kako je čuveni tajkun -milijarder pred bankrotstvom. Ali, stvarni kapital - zemljište, stoka, kuća i ljudi (robovi) i ljudski rad (kao najveći kapital) ne mogu preko noći ispariti i njihova vrednost je trajna. I ona ostaje pod kontrolom vlastelina, čije su vklasništvo današnji Novi Judeosi tj. Jeveji. Običnim ljudima se zato od malih nogu i preko medija u mozak ubacuju drugačije predstave o vrednostima pa tako za mnoge bogatsvo znači posedovanje velike količine novca, nekretnina, plastičnih kreditnih kartica, jahti, automobila itd.

 

STVARANJE SLEDBENIKA VAVILONSKOG TALMUDA

Šeter (zalog), ne slučajno, nalazi se u Vavilonskom skupu zakona i pravila ponašanja nazvanom Talmud. Kada je ova reč tu uneta zaista, niko ne zna, ali se ona više odnosila na bračni zalog. Talmud je, navodno,  vekovima bio nepisani zbornik zakona koje su rabini (verski učitelji) prenosili usmeno pokolenjima. Tu su se nalazila i mnoga tajna znanja iz drevne vavilonske kabale (učenja).  Onda je, jednog dana, navodno, nekoliko rabina (raba- roba) selo i sve lepo zapisalo. I to više nije bla tajna. Konstruisan je i jedan specifičan jezik, koji deluje jako starinski i nazvan je hebrejski. U susštini to je jedan stari etiopski jezik.

 

Iako je kao  pravi zbornik zakona drevnih Judeja smatrana Tora (skup pisanih pravila), vavilonski lihvarski Talmud se tiho u poslednjih 200 godina (možda i manje) nametnuo čitavoj društvenoj mreži Novih Judeosa koja se bavila lihvrenjem i članovima njihovih porodica, a koju su Englezi nazivali skraćeno “džuz” (jews). Kada je otkrivena nafta u Persiji i kada se ukazala potreba za gradnjom ogromne vojne baze u blizini ovih nalazišta, bilo je potrebno naseliti tu milionsko stanovništvo, koje bi služilo kao moćna vojska. „Džuz“ su tako istorijaki povezani sa drevnim narodom koji je živeo u Filistini, a  koja se nalazila na obali Sredozemnog mora gde je današnji Izrael. Učena masonerija i jezuiti su krenuli na pisanje istorijskih „činjenica“ o drevnom jevrejskom narodu, a Čerčil je kao agent bankarske porodice Rotšild imao ključnu ulogu u ovoj političkoj misiji njihove deportacije iz Evrope. Ogroman broj istorijskih knjiga  publikovan je nakon Drugog svetskog rata na engleskom i korišćena je isključivo reč džu (jew), a ne judeos. Hitler je bio na kratkoj obuci u Engleskoj pre nego če postati kancelar. I ovaj lik, svetski zlotvor nad zlotvorima , je samo iluzija - slika za medije. Konce Drugog svetskog rata su vukli vladari iz senke.


Dotadašnja ideja da se drevni lihvari sa svojim porodicama čiji je broj u Evropi narastao jer su im pripojeni brojni siromašni Hazari, nasele na Magaskar – napuštena je. Tako je pitanje vekovima proterivanih „džuza“ – "rešeno". Ali, bogate i imućne lihvarske i trgovačke porodice nikada se nisu uselile u Izrael, već su i danas– u Londonu i SAD i Evropi. Izrael je napunjen Rusima i Poljacima, kojima je nametnut Talmud, i danas je jedna od najmoćnijih svetskih vojnih sila. Sa formiranjem Mosada (koji je u stvari globalna mreža, a ne nacionalna izraelska agencija kako se to predstavlja), nastao je i "fenomen " terorizma.
Dva spojena trougla koji možda predstavlajju drevni "muški" i " ženski" princip ili nešto slično, predstavljeni su kao Davidova zvezda i stavljeni su na zastavu nove države. David je navodno drevni judejski kralj, ali o postojanju njegovog kraljevstva nema arheoloških dokaza, osim onih koji će tek biti "pronadjeni".


Teška manipulacija ovim ljudima umotana je u veliku oblandu o vekovnom stradalništvu ovog „drevnog naroda“ i tvrdnjom iz Talmuda da su oni bogom izabrani i da bez njih „sunce ne bi sijalo i kiša ne bi padala“. Kakva iluzija!

Učenje iz ovog Talmuda (pravila ponašanja) predstavljena su kao neka vrsta religije, pa se Jevreji i danas od malih nogu uče da im je judaizam religija i da treba da se strogo pridržavaju Talmuda. Ovaj vavilonski lihvarski Tal(a)mud je veoma strog i traži surovo kažnjavanje onih Judeosa koji ga se ne pridržavaju. I to je razlog zašto su i današnji Jevreji jedna veoma strašljiva i disciplinovana i povezana zajednica, strogo odvojena učenjem od ostalih ljudi - takozvanih Goja.

Oni Jevreji koji ne prihvate ovo vavilonsko učenje – ne mogu biti deo ove moćne „džu“ zajednice pa makar bili čistokrvni potomci samog Mojsija. A biti u „džu“ znači imati odmah dobro plaćen  posao u banci, kompanijama širom sveta, medijima, državnim službama i veze po čitavom svetu. Ali i neke „tajne“ obaveze kao što je program sajanima.

„Učenja i zakoni Talmuda važniji su i moraju se strožije primenjivari od zakona Tore. Ko prekreši zakon Talmuda, zaslužije smrt“. Sa ovakvom zastrašujućom rečenicom koja je zapisana u Talmudu, jasno vam je pod kakvom verskom presijom se ovi ljudi vaspitavaju od malih nogu.

Izraelcima danas upravlja izuzetno moćan Vrhovi sud (daleko moćniji od policije), a glavni izvršioci političkih odluka koje donosi naftni kartel sa sedištem u Londonu, su poslušni genarali koji se stavljaju na funkciju premijera ili predsednika države. Da se radi o izmišljotini kada je u pitanju istorija jevrejskog naroda, hrabro je primetio i izraelski istoričar iz Tel Aviva, Šlomo Sand čija je knjiga „Izmišljanje jevrejskog naroda“ (The invention of jewish people) objavljena nedavno i na engleskom jeziku. Na užas cionista, Sand tvrdi da su pravi semiti na teritoriji današnjeg Izraela, zapravo Palestinci (a oni su hrišćani).

Menahem Elon, koji je bio jedno vreme zamenik predsednika Vrhovnog suda u Izraelu dosta je pisao o izvorima izraelskog prava: „Sve iz vavilonskog Talmuda je obavezujuće za sve u čitavom Izraelu. Svaki grad i oblast  mora slediti ove običaje, sprovoditi ih u sudskim odlukama po zakonodavstvu na osnovu talmudske mudrosti, jer je čitav jevrejski narod prihvatio sve što je sadržano u Talmudu. Mudraci koji su usvojili donošenje zakona i ukaza, uveli ih u praksu, donosili sudske odluke i  stvarali zakone, stvorili su sve Mudrace Izraela. Oni su ti koji su primili tradiciju i suštinu  čitave Tore u  neprekinutom nasledstvu koje potiče još od Mojsija, našeg učitelja.“. (Mojsije je rođen u Egiptu nakon izgnanstva drevnih Judeja, ali istoričar Šlomo Sand tvrdi da nije bilo nikakvog izgnanstva Judeja u Egipat).
Sama reč cion- znači utopija i rajski vrt (Izrael - iz raja) ili zemlja čudesa, pa je i ovo očito vešta kreacija iluzionista
koja postoji kao država samo zahvaljujući katoličkoj crkvi koja je stajala iza Hitlerove mašinerije proganjanja Jevreja i formalno dala svoj odlučujući glas u Ujedinjenim nacijama 1948. za njeno priznavanje.
Ali, danas talmudski zakoni zapravo  vladaju čitavim svetom. Mi svi živimo pod onim što Biblija naziva Mamon, a to je bog gramzivih i bogatih.  


A trajanje Izraela zavisiće od interesa naftnog kartela i pravih vladara iz Londona. A njima je drag i Iran, koji sve više posteje moćna vojna sila, gde je otvorena još jedna naftna berza. A tu je i Kina. kojoj je Nostradamus predvideo budućnost imperije. Šta mislite da li se iza Nostradamusa krije neki jzuita?

Nemački (ortodoksni) Jevreji glavna su poluga ove tajno izatkane globalne mreže. Dok britanska aristokratija igra polo i slika se po medijima, pripadnici ove mreže (kao jezuiti koji se nalaze i ovde) vredno rade i u Bakingemskoj palati i vode kraljevske poslove u interesu Krune i finansijskog centra nazvanog City of London. Da je britanska kraljica okružena Jevrejima i Nemcima primetio je i jedan naš konobar iz Novog Sada koji je imao priliku da bude deo kraljevske internacionalne posluge. Kada za to dodje komanda oni će "razmontirati" i preoblikovati i današnji Izrael. Njihove povremene demonstracije protiv cionozma to jasno predskazuju.

                                  

REORGANIZACIJA GLOBALNOG RAZVOJA

Međunarodne finansijske institucije preko UN i MMF a objavile su 2010 novi plan kojim žele da svetsku ekonomiju preoblikuju i podrede svojim interesima. Ovaj najnoviji dokument je nazvan “RETOOLING GLOBAL DEVELOPMENT” i mnogi ekonomisti ga povezuju sa poznatim dogovorom iz Breton Vudsa kada je ogromna količina zlata iz čitavog sveta završila u SAD, tako da je dolar postao svetska rezervna moneta – vredeo je praktično kao i zlato. Tako su vlasnici američke centralne banke (FED) mogli da ga emituju (kao alhemičari da prave zlato ) u ogromnim količinama. Danas više niko i ne zna koliko je dolara kreirano. Ipak, pad vrednosti dolara najbolje pokazuje cena nafte koja je izuzetno visoka, pošto je dolar u međuvremenu postao umesto žutog vezan za “crno zlato”.

MMF sada želi nova pravila igre i iz izloženih želja je izražena jasna namera da se stvori nova svetska rezervna moneta koja bi bila upravo pod nadzorom MMF-a.
Da bi se takva moneta uspostavila, neophodno je kontrolisano oblikovanje svetskog tržišta, a ono će biti napravljeno planski uz pažljivo modeliranje ne samo finansijske arhitekture, već i privrednog razvoja svih zemalja sveta. Zato će ekonomije nacionalnih država biti oblikovane spolja (vlade će samo biti izvodjači radova) tako da se kao kockice na kraju čitav svet uobliči u ono što pogoduje globalnoj oligarhiji i njihovoj plutokratiji. Novac će se zato najviše ubacivati na nacionalna tržišta preko donacija (strane pomoći), direktnih stranih investicija i kreditima.

Evo samo nekih mera koje su predložene u ovom javnom dokumentu i koje treba da dovedu do konačno željenog cilja globalne plutokratije na čijem čelu je Bratstvo.:
1. Nacionalnim vladama treba omogućiti da razviju mnogo šire mere razvojne politike nego one koje su primenjivane u poslednje dve decenije i to kroz reformu mehanaziama medjunarodne finansijske pomoći, medjunarodne trgovine i finansijskih regulacija.

2. Treba omogućiti zemljama u razvoju pristup onim tehnologijama tako da one budu od koristi u medjunarodnoj trgovini robom. Prosto rečeno, nacionalne države će poizvoditi ono što odgovara globalnim trgovcima, a ne samim nacionalnim ekonomijama.

3. Potrebno je da se ustanove predvidljivi i uporedivi regulatorni režimi (valjda koji rade u čitavom svetu na istom principu) koji će omogućiti međunarodno kretanje radne snage i kapitala.

4. Treba institucionalizovati markoekonomsku koordinaciju kako bi se po potrebi mogao ograničiti preterani razvoj u pojedinim segmentima (što znači da niko ne sme izaći sa više robe). 

5. Takođe se traži efektivna koordinacija u sistemu carina kako bi se moglo sprečiti da država ulazi u kompeticiju sa stranim investitorrima.

Sve u svemu neophodno je postojanje koherentnosti sa održivim globalnim razvojem a to uključuje i veoma preciznu kontrolu svih finansijskih tokova. I to piše i ovom globalnom planu iz 2010. godine.

A evo šta je zapisano  u Protokolima sionskih mudraca (koji predstavljaju navodno izmišljotinu i falsifikat podmetnut cionistima) pre sto godina:
“Mi ćemo tako podesiti računski sitem da ni vladar ni najmanji činovnik neće biti u stanju da izvuku ni najmanju sumu neprimjetno od njene namjene ili da je upute drugim pravcem sem onog koji je već jednom označen u određenom planu dejstva”.

”Zatim nastaje vreme konverzije, ali one samo smanjuju plaćanje procenta, a ne pokrivaju dugove; sem toga, one ne mogu biti izvršene bez pristanka zajmodavca: prilikom objave konverzije predlaže se vraćanje novca onima koji ne pristanu da konvertuju svoje hartije. Kada bi svi izjavili da ne pristaju i potražili svoj novac
natrag, vlade bi bile uhvaćene na svoju sopstvenu udicu, jer ne bi bile u stanju da isplate ponuđeni novac “.

Donošenje Ustava EU ispod statue pape Inoćentija perfektno oslikava ko stoji iza stvaranja EU.

Ave EU!